Wazzum dating software Pornvdeos

29 Feb

De to forskerne syns det blir veldig uvitenskapelig.Men kunst og vitenskap er to forskjellige vitensformer, dette understrekes også i Universitets- og høgskoleloven.Det finske programmet for «artistic research», som de to forskerne refererer til, er et fascinerende program, men har en helt annen innretning.

wazzum dating software-1wazzum dating software-26wazzum dating software-75wazzum dating software-42

Jeg er en sterk tilhenger av denne forskningen og mener at den skal videreutvikles, også på NTNU.«Hvis graden er helt uten likhet med en vitenskapelig grad, hvorfor skal den kalles ph.d?»Planlegging av et utdanningstilbud i tredje syklus for kunstnere har pågått i minst 15 år.Da man gjorde plass til kunstutdanningene i loven i 1995, ble det presisert at høyere utdanningsinstitusjoner skal drive «forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå».Siden da har forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid vært sidestilte oppgaver i UH-sektoren.